Gửi bài cho DOANH NHÂN VIỆT NAM | Đăng nhập | Đăng ký
Doanh Nhân Và Đời Sống

Thêm “đôi cánh” cho Tập đoàn Tín Thành

Việc Acuity Funding tài trợ cho Tập đoàn Tín Thành 6,4 tỷ USD được đánh giá là tạo “thêm đôi cánh” để Tập đoàn Tín Thành (Tín Thành Group) hoàn thiện hệ sinh thái tuần hoàn với mục tiêu tiết kiệm năng lượng, giảm phát ...[+]


Góc Nhìn

Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Võ Văn Pháp tự hào vì sau hơn 3 năm BBB Group hoạt động ngành tài chính đã mang lại nhiều giá trị và lợi ích lớn và điều đó sẽ còn tiếp tục phát triển không ngừng trong thời gian tới khi nhu cầu “khát vốn” đầu tư vẫn còn đang rất lớn trong khối doanh nghiệp trong và ngoài nước.